Monthly Archives: Tháng Năm 2021

Organic và GMO (Genetically Modified Organisms) Công nghệ biến đổi Gen
0 (0)

GMOs (Genetically Modified Organisms) Công nghệ biến đổi Gen là một trong những phương pháp loại trừ bị cấm trong sản xuất và chế biến hữu cơ. GMO là gì? GMO là phương pháp sử dụng để biến đổi gen các vi sinh vật hoặc ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của

NOP/USDA: Công nghệ Nano (Nanotechnology) trong sản xuất, chế biến và đóng gói hữu cơ
0 (0)

NOP không coi công nghệ Nano (Nanotechnology) là lành tính hay có hại về bản chất. Tuy nhiên, NOP quan tâm đến kiểm soát bao bì có là vật liệu nano thiết kế hay không khi tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm hữu cơ cuối cùng và bao bì chính.  Công nghệ nano (Nanotechnology)

NOP/USDA: Ghi nhãn hữu cơ cho hàng dệt may
0 (0)

Nguồn/ Source: Annual Cotton Quality Report Nhãn sản phẩm hữu cơ phải được tổ chức chứng nhận được USDA công nhận xem xét và phê duyệt trước khi được sử dụng trên thị trường. Sản phẩm được chứng nhận hữu cơ phải được sản xuất tuân thủ đầy đủ các quy định hữu cơ của

NOP/USDA: Tiêu chuẩn hữu cơ NOP/USDA – Yêu cầu cho Gia súc, gia cầm và sản xuất chế biến hữu cơ
0 (0)

NOP/USDA: Tiêu chuẩn hữu cơ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ NOP/USDA. Các yêu cầu sản xuất quản lý hữu cơ áp dụng cho gia súc, gia cầm và sản xuất chế biến sản phẩm được bán, dán nhãn hoặc đại diện là sản phẩm hữu cơ “organic” và sản phẩm được làm từ hữu cơ

EU Organic Logo: Những điều cần biết về Logo – EU Organic được hiển thị trên nhãn sản phẩm
0 (0)

EU Organic Logo chỉ có thể được sử dụng trên các sản phẩm đã được chứng nhận hữu cơ bởi cơ quan kiểm soát có thẩm quyền. Điều này có nghĩa là sản phẩm đã đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt về quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển và lưu trữ. Logo