Monthly Archives: Tháng Sáu 2021

COSMOS: Nguyên liệu được phê duyêt (Raw Materials Approved) để sử dụng cho các sản phẩm Mỹ phẩm được chứng nhận Organic theo tiêu chuẩn COSMOS
0 (0)

Sản xuất mỹ phẩm hữu cơ theo tiêu chuẩn COSMOS yêu cầu về thành phần hữu cơ, ngoài các thành phần là hữu cơ được sử dụng thì thành phần phi hữu cơ cũng được sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm COSMOS với điều kiện là nguyên liệu phi hữu cơ này phải được

Tiêu chuẩn hữu cơ NOP/USDA: Quy định vị trí dòng chữ tuyên bố “Certified Organic by ***” trên nhãn sản phẩm đóng gói
0 (0)

Tiêu chuẩn hữu cơ NOP/USDA yêu cầu các sản phẩm dóng gói phải có dòng chữ tuyên bố “Certified organic by …” trên nhãn sản phẩm. Có nghĩa là tuyên bố sản phẩm đã được chứng nhận hữu cơ bởi Tổ chức chứng nhận (CB). Theo tiêu chuẩn hữu cơ NOP/USDA có 3 loại ghi

Gen Green Con Cert: Lan tỏa phương pháp trồng trọt hữu cơ
0 (0)

Lan tỏa phương pháp trồng trọt hữu cơ là một trong những mục tiêu cụ thể của Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green (Gen Green Con Cert Co.,Ltd) để từng bước thực hiện mục tiêu tổng thể đóng góp một phần nhỏ trong ngành nông nghiệp Việt Nam là hạn chế tối