Monthly Archives: Tháng Tư 2022

USDA/NOP: Phía sau con dấu hữu cơ USDA là gì?
0 (0)

Phía sau con dấu hữu cơ USDA là gì? Sản xuất hữu cơ nhấn mạnh thành phần và quy trình tự nhiên. Nhãn sản phẩm hữu cơ phải được xem xét và phê duyệt bởi một đại lý chứng nhận được USDA công nhận trước khi được sử dụng trên thị trường. Khi sản phẩm

USDA: GMOs có được sử dụng trong các sản phẩm hữu cơ?
0 (0)

USDA: GMOs có được sử dụng trong các sản phẩm hữu cơ? Việc sử dụng kỹ thuật di truyền hoặc sinh vật biến đổi gen (GMOs) bị cấm trong các sản phẩm hữu cơ. Điều này có nghĩa là người nông dân hữu cơ không thể trồng hạt biến đổi gen, hay một con bò

EU Organic: Cập nhật tiêu chuẩn hữu cơ EU 2018/848
0 (0)

Quy định EU số 2018/848 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đã được ban hành chính thức ngày 30 tháng 5 năm 2018 Về Sản xuất hữu cơ và dán nhãn các sản phẩm hữu cơ và bãi bỏ Quy định của Hội đồng (EC) số 2007/834. Quy định này được áp dụng

GOTS: Chiến lược EU cho hàng dệt bền vững – Cơ hội mở ra cho hàng dệt may hữu cơ “organic textiles”?
0 (0)

GOTS – Chiến lược EU cho hàng dệt bền vững – Cơ hội mở ra cho hàng dệt may hữu cơ “organic textiles”? Ngày 30.3.2022, Ủy ban châu Âu đã công bố chiến lược của EU cho hàng dệt may bền vững. Chiến lược này đưa ra tầm nhìn đầy tham vọng chỉ trong 8 năm