Monthly Archives: Tháng Một 2023

GOTS: Phiên bản 7.0 – Cập nhật, sửa đổi
0 (0)

Phiên bản GOTS 7.0 dự kiến hoàn thành và ra mắt vào Tháng 3 năm 2023. Giai đoạn chuyển tiếp sẽ kéo dài 01 năm ngay sau ngày ra mắt chính thức. GOTS Phiên bản 7.0  được tổ chức lấy ý kiến cộng đồng lần thứ hai vào tháng 10 năm 2022. Các đơn vị