Category Archives: Hữu Cơ Quốc Tế

QUY TRÌNH VÀ CHI PHÍ TƯ VẤN CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN HỮU CƠ
5 (1)

Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận GenGreen (GGCC) với các chuyên gia có kinh nghiệm về năng lực, chuyên môn lĩnh vực hữu cơ GGCC với các chuyên gia làm việc trực tiếp trong lĩnh vực hữu cơ và chứng nhận hữu cơ từ 5 năm trở lên. Chúng tôi có đầy đủ năng

Quy trình và Chi phí Tư vấn chứng nhận hữu cơ
5 (4)

GEN GREEN CON CERT: QUY TRÌNH VÀ CHI PHÍ TƯ VẤN CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN HỮU CƠ Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green (Gen Green Con Cert Co.,Ltd) với các chuyên gia có kinh nghiệm và năng lực, chuyên môn lĩnh vực hữu cơ.  Gen Green Con Cert hoạt động chuyên về

TIÊU CHUẨN HỮU CƠ CHÂU ÂU (EU)
5 (1)

Quy định Tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu (EU) Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green chia sẻ các Quy định trong Tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu EU 434/2007 và EU 889/2008: 1. Quy định về sản xuất, chế biến, đóng gói, vận chuyển và lưu kho các sản phẩm hữu cơ