Category Archives: Tin tức

EU Organic – Quy định hữu cơ (EC 2018/848)
0 (0)

EU Organic – Quy định hữu cơ (EC 2018/848) là tiêu chuẩn hữu cơ được 28 các nước Châu Âu công nhận (ngoại trừ UK sau ngày 31/12/2021) Khi nào Quy định hữu cơ (EC 2018/848) có hiệu lực? Tiêu chuẩn có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 áp dụng cho các nhà sản xuất tại

GOTS: Phiên bản 7.0 – Cập nhật, sửa đổi
0 (0)

Phiên bản GOTS 7.0 dự kiến hoàn thành và ra mắt vào Tháng 3 năm 2023. Giai đoạn chuyển tiếp sẽ kéo dài 01 năm ngay sau ngày ra mắt chính thức. GOTS Phiên bản 7.0  được tổ chức lấy ý kiến cộng đồng lần thứ hai vào tháng 10 năm 2022. Các đơn vị

GOTS: PHÊ DUYỆT HÓA CHẤT ĐẦU VÀO PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN GOTS 6.0
0 (0)

Chemical inputs – Hóa chất đầu vào phù hợp tiêu chuẩn hữu cơ dệt may toàn cầu GOTS 6.0. Chất tạo màu hoặc chất trợ dệt được sử dụng trong quá trình sản xuất hàng ướt hữu cơ được gọi chung là hóa chất đầu vào (Chemical Inputs) trong Tiêu chuẩn Dệt may hữu cơ

USDA Organic: Sản phẩm Mỹ phẩm, Chăm sóc cơ thể, Chăm sóc cá nhân
0 (0)

USDA Organic: Sản phẩm Mỹ phẩm, chăm sóc cơ thể, chăm sóc cá nhân FDA không định nghĩa hoặc kiểm soát thuật ngữ “hữu cơ” cũng như là áp dụng trong mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cơ thể, hoặc các sản phẩm chăm sóc cá nhân. USDA kiểm soát thuật ngữ “organic” cũng như

USDA/NOP: Phía sau con dấu hữu cơ USDA là gì?
0 (0)

Phía sau con dấu hữu cơ USDA là gì? Sản xuất hữu cơ nhấn mạnh thành phần và quy trình tự nhiên. Nhãn sản phẩm hữu cơ phải được xem xét và phê duyệt bởi một đại lý chứng nhận được USDA công nhận trước khi được sử dụng trên thị trường. Khi sản phẩm

USDA: GMOs có được sử dụng trong các sản phẩm hữu cơ?
0 (0)

USDA: GMOs có được sử dụng trong các sản phẩm hữu cơ? Việc sử dụng kỹ thuật di truyền hoặc sinh vật biến đổi gen (GMOs) bị cấm trong các sản phẩm hữu cơ. Điều này có nghĩa là người nông dân hữu cơ không thể trồng hạt biến đổi gen, hay một con bò

EU Organic: Cập nhật tiêu chuẩn hữu cơ EU 2018/848
0 (0)

Quy định EU số 2018/848 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đã được ban hành chính thức ngày 30 tháng 5 năm 2018 Về Sản xuất hữu cơ và dán nhãn các sản phẩm hữu cơ và bãi bỏ Quy định của Hội đồng (EC) số 2007/834. Quy định này được áp dụng

GOTS: Chiến lược EU cho hàng dệt bền vững – Cơ hội mở ra cho hàng dệt may hữu cơ “organic textiles”?
0 (0)

GOTS – Chiến lược EU cho hàng dệt bền vững – Cơ hội mở ra cho hàng dệt may hữu cơ “organic textiles”? Ngày 30.3.2022, Ủy ban châu Âu đã công bố chiến lược của EU cho hàng dệt may bền vững. Chiến lược này đưa ra tầm nhìn đầy tham vọng chỉ trong 8 năm

COSMOS: Nguyên liệu được phê duyêt (Raw Materials Approved) để sử dụng cho các sản phẩm Mỹ phẩm được chứng nhận Organic theo tiêu chuẩn COSMOS
0 (0)

Sản xuất mỹ phẩm hữu cơ theo tiêu chuẩn COSMOS yêu cầu về thành phần hữu cơ, ngoài các thành phần là hữu cơ được sử dụng thì thành phần phi hữu cơ cũng được sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm COSMOS với điều kiện là nguyên liệu phi hữu cơ này phải được

Tiêu chuẩn hữu cơ NOP/USDA: Quy định vị trí dòng chữ tuyên bố “Certified Organic by ***” trên nhãn sản phẩm đóng gói
0 (0)

Tiêu chuẩn hữu cơ NOP/USDA yêu cầu các sản phẩm dóng gói phải có dòng chữ tuyên bố “Certified organic by …” trên nhãn sản phẩm. Có nghĩa là tuyên bố sản phẩm đã được chứng nhận hữu cơ bởi Tổ chức chứng nhận (CB). Theo tiêu chuẩn hữu cơ NOP/USDA có 3 loại ghi