Gen Green Con Cert (GGCC) Tư vấn Quy trình xây dựng nhà máy/ Xưởng sản xuất

Gen Green Con Cert hỗ trợ tư vấn quy trình xin chứng nhận đầu tư và xây dựng nhà máy/ nhà xưởng đảm bảo các quy định và tiêu chuẩn nhà nước hiện hành, đặc biệt là nhà máy nhà xưởng sản xuất chế biến các sản phẩm hữu cơ, sản phẩm sạch.

Quý khách hàng quan tâm đến quy trình xin chứng nhận đầu tư và quy trình xây dựng nhà máy vui lòng liên hệ GGCC để được tư vấn và trao đổi cụ thể.