TIÊU CHUẨN HỮU CƠ CHÂU ÂU (EU)

Tiêu chuẩn hữu cơ EU nêu rõ các nguyên tắc áp dụng cho:

 • Nguyên tắc Nông nghiệp hữu cơ
 • Nguyên tắc áp dụng cho chế biến thực phẩm hữu cơ
 • Nguyên tắc áp dụng cho chế biến thức ăn hữu cơ

Tiêu chuẩn hữu cơ Quy đinh tiêu chuẩn sản xuất/ trang trại hữu cơ:

 • Cấm việc sử dụng các sản phẩm biến đổi gen (GMOs)
 • Cấm sử dụng các bức xạ ion
 • Quy định cho trang trại sản xuất hữu cơ
 • Quy định cho Nhà máy sản xuất hữu cơ
 • Quy định cho chăn nuôi hữu cơ
 • Quy định nuôi trồng thủy sản hữu cơ
 • Quy định về chuyển đổi hữu cơ
 • Quy định về chế biến thực phẩm/ chế biến thức ăn hữu cơ
 • Yêu cầu về ghi nhãn đối với các sản phẩm hữu cơ

Chi tiết về quá trình thực hiện đảm bảo tính toàn vẹn hữu cơ vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green để được tư vấn và hỗ trợ.

Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green hỗ trợ tư vấn đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc và toàn vẹn tính hữu cơ trong suốt quá trình sản xuất và canh tác, chứng nhận và duy trì chứng nhận hữu cơ.