Tiêu chuẩn của Tổ chức Các phong trào của Tổ chức hữu cơ IFOAM trên thế giới (IFOAM – Norms)

Theo Liên đoàn các phong trào canh tác nông nghiệp hữu cơ quốc tế (IFOAM), sản xuất nông nghiệp hữu cơ là sản xuất theo nguyên tắc được quy đinh trong tiêu chuẩn của IFOAM với mục tiêu đảm bảo hệ sinh thái cây trồng, vật nuôi, tạo ra những sản phẩm có chất lượng an toàn với người sử dụng, đem lại hiệu quả kinh tê, duy trì và nâng cao độ màu mỡ của đất. Theo quy định tiêu chuẩn của IFOAM là không được sử dụng hóa chất độc hại trong bảo vệ thực vật để trừ sâu, bệnh, cỏ dại, cũng như các loại phân hóa học, sản xuất chú trọng đến cân bằng hệ sinh thái trong tự nhiên.

Một vài quy định cơ bản trong tiêu chuẩn hữu cơ IFOAM:

 • Nguồn nước được sử dụng trong canh tác hữu cơ phải là nguồn nước sạch, không bị ô nhiễm;
 • Khu vực sản xuất phải được cách ly tốt khỏi các nguồn ô nhiễm như nhà máy, khu sản xuất công nghiệp…
 • Cấm sử dụng tất cả các loại phân bón hóa học trong sản xuất hữu cơ
 • Cấm sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật hóa học
 • Cấm sử dụng các chất tổng hợp kích thích sinh trưởng
 • Các thiết bị phun thuốc đã sử dụng trong canh tác thông thường không được sử dụng trong canh tác hữu cơ
 • Các dụng cụ đã được dùng trong canh tác thông thường phải được làm sạch trước khi đưa vào sử dụng trong canh tác hữu cơ.
 • Nông dân phải duy trì việc ghi chép vào sổ tất cả các vật tư đầy vào dùng trong canh tác hữu cơ
 • Không được phép sản xuất song song: Các cây trồng trong ruộng hữu cơ phải khác với cây trồng trong ruộng thông thường.
 • Cần phải có vùng đệm ngăn cách giữa khu vực canh tác hữu cơ và khu vực canh tác thông thường.
 • Thuốc bảo vệ thực vật bị cấm trong canh tác hữu cơ không được phép sử dụng trong kho cất trữ sản phẩm hữu cơ

Chi tiết về quá trình thực hiện đảm bảo tính toàn vẹn hữu cơ vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green để được tư vấn và hỗ trợ.

Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green hỗ trợ tư vấn đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc và toàn vẹn tính hữu cơ trong suốt quá trình sản xuất và canh tác, chứng nhận và duy trì chứng nhận hữu cơ.