CHĂN NUÔI HỮU CƠ

Chăn nuôi hữu cơ tiêu chuẩn TCVN 11041-3:2017

Theo TCVN 11041, Chăn nuôi hữu cơ là một phần của Nông nghiệp hữu cơ. Vì vậy, cũng giống như trồng trọt hữu cơ thì chăn nuôi hữu cơ cũng phải tuân thủ các nguyên tắc chung của nông nghiệp hữu cơ và các nguyên tắc của chăn nuôi hữu cơ, cụ thể như sau:

 • Nguyên tắc sức khỏe: Nông nghiệp hữu cơ cần duy trì và nâng cao sức khỏe của đất, thực vật, động vật và con người.
 • Nguyên tắc sinh thái: Nông nghiệp hữu cơ cần dựa trên các hệ sinh thái sống và chu trình tự nhiên.
 • Nguyên tắc công bằng: Nông nghiệp hữu cơ cần xây dựng trên các mối quan hệ đảm bảo tính công bằng đối với môi trường chung và đảm bảo cơ hội sống cho mọi sinh vật.
 • Nguyên tắc cẩn trọng: Nông nghiệp hữu cơ cần được quản lý thận trọng và có trách nhiệm để bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của các thế hệ hiện tại, tương lai và của môi trường.
 • Duy trì và tăng cường độ phì của đất tự nhiên, sự ổn định và độ tơi xốp của đất, chống xói mòn đất;
 • Giảm thiểu việc sử dụng các nguồn tài nguyên không tái tạo và các vật tư, nguyên liệu đầu vào không có nguồn gốc nông nghiệp;
 • Tái chế các chất thải và phụ phẩm có nguồn gốc thực vật và động vật làm nguyên liệu đầu vào cho chăn nuôi;
 • Có tính đến cân bằng sinh thái tại khu vực sản xuất
 • Duy trì sức khỏe động vật bằng cách khuyến khích bảo vệ miễn dịch tự nhiên của động vật, cũng như lựa chọn giống vật nuôi và phương thức chăn nuôi thích hợp;
 • Sử dụng phương thức chăn nuôi phù hợp với khu vực chăn nuôi;
 • Đảm bảo quyền động vật theo các nhu cầu cụ thể của từng loại vật nuôi;
 • Khuyến khích sản xuất các sản phẩm từ động vật được nuôi hữu cơ ngay từ khi mới sinh ra trong toàn bộ quãng thời gian sống;
 • Lựa chọng giống vật nuôi theo khả năng thích ứng của vật nuôi với điều kiện địa phương, sức sống và khả năng đề kháng với bệnh tật hoắc các vấn đề sức khỏe;
 • Sử dụng thức ăn chăn nuôi hữu cơ chứa các thành phần thu được từ canh tác hữu cơ, trong trường hợp sử dụng các thành phần không có nguồn gốc từ nông nghiệp thì các thành phần này phải có nguồn gốc tự nhiên.
 • Áp dụng các biện pháp chăn nuôi, tăng cường hệ thống miễn dịch và tăng cường phòng vệ tự nhiên chống lại bệnh tật, đặc biệt là cho vật nuôi vận động thường xuyên và cho tiếp cận các khu vực ngoài trời và đồng cỏ, khi thích hợp.
Các yêu cầu trong quá trình chăn nuôi hữu có đến đạt được chứng nhận và duy trì chứng nhận hữu cơ:
 • Yêu cầu về chăn nuôi:
  • Khu vực sản xuất chăn nuôi hữu cơ
  • Chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ
  • Giống vật nuôi
  • Thức ăn chăn nuôi
  • Quản lý sức khỏe vật nuôi
  • Quản lý cơ sở chăn nuôi
  • Quản lý phân và chất thải
 • Yêu cầu trong quá trình giết mổ và sơ chế;
 • Yêu cầu về bảo quản và vận chuyển;
 • Yêu cầu về kế hoạch sản xuất hữu cơ;
 • Yêu cầu về ghi chép, hồ sơ lưu trữ truy suất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm.

Chi tiết về quá trình thực hiện đảm bảo tính toàn vẹn hữu cơ vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green để được tư vấn và hỗ trợ.

Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green hỗ trợ tư vấn đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc và toàn vẹn tính hữu cơ trong suốt quá trình sản xuất và canh tác, chứng nhận và duy trì chứng nhận hữu cơ.