GẠO HỮU CƠ

Gạo hữu cơ TCVN 11041:5-2018

Gạo hữu cơ là sản phẩm thu được sau khi xay xát thóc để loại bỏ một phần hoặc toàn bộ phần cám và phôi. Quá trình canh tác lúa theo phương pháp hữu cơ sẽ thu được thóc hữu cơ.

Nguyên tắc sản xuất lúa gạo hữu cơ:

Quá trình trồng lúa hữu cơ, thu hoạch và bảo quản thóc hữu cơ, xay xát, chế biến và bảo quản gạo hữu cơ tuân thủ các nguyên tắc chung của nông nghiệp hữu cơ và nguyên tắc của trồng trọt hữu cơ.

Các yêu cầu trong sản xuất và chế biến lúa gạo hữu cơ:

 • Yêu cầu về canh tác lúa hữu cơ
  • Yêu cầu về khu vực trồng trọt canh tác lúa gạo hữu cơ
  • Yêu cầu về chuyển đổi sang sản xuất lúa gạo hữu cơ
  • Yêu cầu về duy trì sản xuất lúa gạo hữu cơ
  • Yêu cầu về sản xuất song và sản xuất riêng rẽ lúa gạo hữu cơ
  • Yêu cầu về quản lý hệ sinh thái và đa dạng sinh học trong quá trình sản xuất lúa gạo hữu cơ: Có thể kết hợp trồng lúa với nuôi thủy sản hoặc thủy cầm nhưng phải nuôi theo phương pháp hữu cơ và không gây hại cho cây lúa.
  • Yêu cầu về chọn giống lúa trong hệ thống canh tác trồng trọt hữu cơ
  • Yêu cầu về quản lý đất trong canh tác lúa hữu cơ
  • Yêu cầu về quản lý nước tron canh tác lúa hữu cơ
  • Yêu cầu về quản lý phân bón trong canh tác lúa hữu cơ
  • Yêu cầu về quản lý sinh vật gây hại: Bao gồm kiểm soát cỏ dại, kiểm soát bệnh hại và kiểm soát côn trùng, động vật gây hại.
  • Yêu cầu về kiểm soát ô nhiễm
  • Yêu cầu kiểm soát công nghệ không thích hợp
 • Yêu cầu về thu hoạch và sơ chế lúa gạo hữu cơ
  • Yêu cầu trong quá trình thu hoạch lúa hữu cơ
  • Yêu cầu về tuốt lúa hữu cơ
  • Yêu cầu về làm khô thóc hữu cơ
  • Yêu cầu về xay xát lúa hữu cơ
 • Yêu cầu về chế biến sản phẩm gạo hữu cơ
 • Yêu cầu về đóng gói sản phẩm gạo hữu cơ
 • Yêu cầu về ghi nhãn sản phẩm gạo hữu cơ
 • Yêu cầu về bảo quản và vận chuyển sản phẩm hữu cơ
 • Yêu cầu về kế hoạch sản xuất hữu cơ
 • Yêu cầu về ghi chép, lưu giữ hồ sơ truy suất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm

Chi tiết về quá trình thực hiện đảm bảo tính toàn vẹn hữu cơ vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green để được tư vấn và hỗ trợ.

Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green hỗ trợ tư vấn đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc và toàn vẹn tính hữu cơ trong suốt quá trình sản xuất và canh tác, chứng nhận và duy trì chứng nhận hữu cơ.