SỮA HỮU CƠ

Sữa hữu cơ tiêu chuẩn TCVN 11041-7:2018

Sữa hữu cơ (organic milk products) là sản phẩm thu được từ quá trình chế chế biến sữa tươi nguyên liệu hữu cơ, có thể bổ sung phụ gia thực phẩm và các thành phần khác cần thiết cho quá trình chế biến.

Các nguyên tắc về quy trình sản xuất sữa hữu cơ:

 • Chăn nuôi gia súc cho sữa, thu nhận sữa hữu cơ, bảo quản và chế biến sữa hữu cơ tuân thủ các nguyên tắc chung về Yêu câu chung đối với sản xuất, chế biến ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và nguyên tắc chung về chăn nuôi hữu cơ.
 • Yêu cầu tuân thủ các nguyên tắc nhằm đảm bảo tính toàn vẹn hữu cơ trong suốt quá trình sản xuất, chế biến và đến tay người tiêu dùng.

Các yêu cầu trong sản xuất sữa hữu cơ:

 • Yêu cầu trong chăn nuôi gia súc để cho sữa hữu cơ
  • Yêu cầu về khu vực chăn nuôi
  • Yêu cầu về chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ
  • Yêu cầu về duy trì sản xuất hữu cơ
  • Yêu cầu về sản xuất song song và sản xuất riêng rẽ
  • Yêu cầu về quản lý hệ sinh thái và đa dạng sinh học
  • Yêu cầu về giống vật nuôi
  • Yêu cầu về thức ăn chăn nuôi
  • Quản lý sức khỏe vật nuôi
  • Quản lý cơ sở chăn nuôi
  • Quản lý phân và chất thải
 • Yêu cầu trong vắt sữa và thu gom sữa tươi nguyên liệu
  • Yêu cầu về khu vực vắt sữa: Đảm bảo các tiêu chuẩn về khu vực vắt sữa hữu cơ
  • Yêu cầu khu vực thu gom sữa tươi nguyên liệu: Đảm bảo các tiêu chuẩn về khu vực thu gom sữa tươi nguyên liệu hữu cơ
  • Yêu cầu về chế biến các sản phẩm sữa hữu cơ: Đảm bảo các tiêu chuẩn về quy trình chế biến và các thành phần được phép sử dụng trong quá trình chế biến.
 • Yêu cầu về bao gói đối với ác sản phẩm sữa hữu cơ;
 • Yêu cầu về ghi nhãn hữu cơ đối với các sản phẩm sữa;
 • Yêu cầu về bảo quản và vận chuyển các sản phẩm sữa;
 • Yêu cầu về kế hoạch sản xuất hữu cơ
 • Yêu cầu về ghi chép, lưu giữ hồ sơ, truy suất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm.

Chi tiết về quá trình thực hiện đảm bảo tính toàn vẹn hữu cơ vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green để được tư vấn và hỗ trợ.

Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green hỗ trợ tư vấn đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc và toàn vẹn tính hữu cơ trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bao gói, nhãn hữu cơ, chứng nhận và duy trì chứng nhận hữu cơ.