TÔM HỮU CƠ

Tôm hữu cơ TCVN 11041-8:2018

Tôm hữu cơ (organic shrimp) là tôm thu được từ hệ thống sản xuất theo phương pháp hữu cơ

Nguyên tắc của hệ thống nuôi tôm hữu cơ:

Hệ thống nuôi tôm hữu cơ tuân thủ nguyên tắc chung của Nông nghiệp hữu cơ và các nguyên tắc cụ thể sau:

 • Hạn chế sử dụng các nguồn tài nguyên không tái tạo và các vật tư nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc từ tự nhiên
 • Sử dụng giống tôm có khả năng kháng bệnh
 • Duy trì môi trường nước lành mạnh và bảo tồn hệ sinh thái thủy sinh, hệ sinh thái xung quanh
 • Sử dụng thức ăn cho tôm từ nguyên liệu thủy sản được khai thác bền vững, thức ăn hỗn hợp chế biến từ các thành phần nguyên liệu hữu cơ và các thành phần có nguồn gốc tự nhiên
 • Tránh gây hại đối với các loài bảo tổn trong quá trình nuôi tôm hữu cơ
Các yêu cầu trong hệ thống nuôi tôm hữu cơ:
 • Yêu cầu về nuôi tôm
  • Yêu cầu về địa điểm nuôi tôm
  • Yêu cầu về chuyển đổi sang nuôi tôm hữu cơ
  • Yêu cầu về duy trì sản xuất tôm hữu cơ
  • Yêu cầu về sản xuất song song và sản xuất riêng rẽ trong quá trình nuôi tôm hữu cơ
  • Yêu cầu về quản lý hệ sinh thái và đa dạng sịnh học trong quá trình nuôi tôm hữu cơ
  • Yêu cầu về quản lý nước trong nuôi tôm hữu cơ
  • Yêu cầu về chọn giống tôm đối với nuôi trồng tôm hữu cơ
  • Yêu cầu về quản lý thức ăn nuôi tôm hữu cơ
  • Yêu cầu về quản lý sức khỏe và phúc lợi tôm nuôi
  • Yêu cầu về quản lý cơ sở nuôi tôm hữu cơ
  • Yêu cầu về kiểm soát ô nhiễm đối với nuôi tôm hữu cơ
  • Yêu cầu về các công nghệ không thích hợp
  • Yêu cầu về thu hoạch, vận chuyển nguyên liệu và sơ chế tôm hữu cơ
 • Yêu cầu về chế biến tôm hữu cơ
 • Yêu cầu về bao gói tôm hữu cơ
 • Yêu cầu về ghi nhãn tôm hữu cơ
 • Yêu cầu về bảo quản và vận chuyển các sản phẩm tôm chế biến
 • Yêu cầu về kế hoạch sản xuất tôm hữu cơ
 • Yêu cầu về ghi chép, lưu giữ hồ sơ, truy suất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm

Chi tiết về quá trình thực hiện đảm bảo tính toàn vẹn hữu cơ vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green để được tư vấn và hỗ trợ.