Gen Green Con Cert (GGCC) tư vấn thiết kế nhãn sản phẩm hữu cơ theo quy định.

Bộ nhận diện thương hiệu, nhãn sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong quá trình thương mại sản phẩm.

Nhãn sản phẩm hữu cơ thương mại không chỉ đáp ứng các quy định ghi nhãn hiện hành của pháp luật nhà nước mà còn đảm bảo các tiêu chuẩn ghi nhãn hữu cơ được quy định bởi mỗi tổ chức chứng nhận và tiêu chuẩn chứng nhận.

GGCC sẽ đưa ra những ý tưởng và thiết kế phù hợp với yêu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm được chứng nhận hữu cơ. Mục tiêu đảm bảo theo quy định ghi nhãn và tạo ấn tượng với khách hàng.

 

Các loại sản phẩm hữu cơ GGCC tư vấn ý tưởng và thiết kế nhãn:

  • Sản phẩm nông nghiệp được thu hoạch từ nông trại;
  • Sản phẩm sau chế biến được bao gói, đóng hộp…

Chi tiết vui lòng liên hệ với Gen Green Cen Cert để được tư vấn!