GOTS: PHÊ DUYỆT HÓA CHẤT ĐẦU VÀO PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN GOTS 6.0

Chemical inputs – Hóa chất đầu vào phù hợp tiêu chuẩn hữu cơ dệt may toàn cầu GOTS 6.0. Chất tạo màu hoặc chất trợ dệt được sử dụng trong quá trình sản xuất hàng ướt hữu cơ được gọi chung là hóa chất đầu vào (Chemical Inputs) trong Tiêu chuẩn Dệt may hữu cơ toàn cầu GOTS.

 

Nguồn ảnh đại diện: Chokniti Khongchum

Các chất này bao gồm thuốc nhuộm, bột màu, mực, các enzyme, chất hồ và các chất trợ khác được sử dụng trong quá trình sản xuất hàng dệt ướt. Theo yêu cầu tiêu chuẩn GOTS, chỉ những đầu vào đó có thể được sử dụng, đã được đánh giá và phê duyệt bởi Tổ chức chứng nhận thuộc phạm vi 4.

Nhu cầu đối với hàng dệt được chứng nhận ngày tăng lên, do đó dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với nguyên liệu hóa chất đầu vào được GOTS phê duyệt. Đầu vào hóa chất được GOTS phê duyệt đảm bảo không chứa chất độc hại, đáp ứng các tiêu chí môi trường, cũng như là độc tính thấp trong quy định và khả năng phân hủy sinh học cao. Nhiều nhà máy sản xuất ướt cũng lựa chọn sử dụng hóa chất đầu vào được GOTS phê duyệt mặc dù không thuộc các đơn hàng là sản phẩm GOTS. Điều này giúp các nhà sản xuất dệt đảm bảo được lượng nước thải đầu ra thấp hơn và sạch hơn so với sử dụng hóa chất thông thường.

Do nhu cầu thị trường ngày càng cao về các sản phẩm hóa chất đầu vào được phê duyệt bởi GOTS dẫn đến sự quan tâm nhiều hơn đối với nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào có thể được chấp thuận của GOTS cho sản phẩm của họ. Đầu vào được GOTS phê duyệt, được cung cấp và quảng cáo bởi ngành công nghiệp hóa chất dệt may được công nhận và sử dụng rộng rãi trong ngành. Tính đến tháng 6 năm 2020 hơn 24.000 tên thương mại nguyên liệu đầu vào từ hơn 700 nhà cung cấp được phê duyệt.

Các nhà cung cấp hóa chất đầu vào phải luôn có một bảng dữ liệu An toàn (SDS) hoặc MSDS đã chuẩn bị có sẵn. SDS phải ở dạng tuân theo một trong các tiêu chuẩn / chỉ thị sau, chứa các thông tin thích hợp liên quan đến các tiêu chí GOTS, để được sử dụng như một công cụ cơ bản được chấp nhận để đánh giá:

ANSI Z400.1-2004

• ISO 11014-1

• EC 1907/2006 (REACH)

• GHS (Hệ thống hài hòa toàn cầu)

• EC 2015/830

• JIS Z 7253: 2012

Để phù hợp Tiêu chuẩn hữu cơ dệt may toàn cầu GOTS phiên bản 6.0, nhà sản xuất hóa chất được yêu cầu quản lý và áp dụng quản lý sản phẩm và phải trải qua một cuộc đánh giá tại chỗ đối với các hệ thống quản lý môi trường, sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.

Quý khách hàng Quan tâm về Tiêu chuẩn hữu cơ Dệt may toàn cầu GOTS, Quy trình thủ tục Phê duyệt hóa chất đầu vào, Phụ kiện phù hợp tiêu chuẩn GOTS phiên bản 6.0 xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green – Email: [email protected]/ Điện thoại: 096.755.2140

Nguồn tài liệu tham khảo: Tiêu chuẩn hữu cơ Dệt may toàn cầu GOTS phiên bản 6.0

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *