GOTS: Phiên bản 7.0 – Cập nhật, sửa đổi

Phiên bản GOTS 7.0 dự kiến hoàn thành và ra mắt vào Tháng 3 năm 2023. Giai đoạn chuyển tiếp sẽ kéo dài 01 năm ngay sau ngày ra mắt chính thức.

GOTS Phiên bản 7.0  được tổ chức lấy ý kiến cộng đồng lần thứ hai vào tháng 10 năm 2022. Các đơn vị liên quan tham gia đóng góp ý kiến bao gồm: Các Công ty, Tổ chức xã hội, Tổ chức Chứng nhận, Tổ chức Xây dựng tiêu chuẩn, Hiệp hội các ngành, Đại diện các Học viện… Tổng đã nhận được hơn 600 ý kiến đóng góp từ các tổ chức, cá nhân… Trong đó, khoảng 70% ý kiến đóng góp liên quan đến các tiêu chí môi trường và kĩ thuật, khoảng 20% các ý kiến đóng góp liên quan đến các tiêu chí xã hội, và khoảng 5% là ý kiến đóng góp chung. Phiên bản GOTS 7.0 dự kiến hoàn thành và ra mắt vào Tháng 3 năm 2023. Giai đoạn chuyển tiếp sẽ kéo dài 01 năm ngay sau ngày ra mắt chính thức (Nguồn tham khảo: GOTS News December 2022). GOTS là một tiêu chuẩn hữu cơ toàn diện, đánh giá trang trại cho đến thành phẩm cuối cùng “From farm to finished product”.


Để tìm hiểu chi tiết về Tiêu chuẩn GOTS:

TƯ VẤN CHỨNG NHẬN HỮU CƠ TIÊU CHUẨN DỆT MAY QUỐC TẾ – GOTS

Tiêu chuẩn hữu cơ dệt may GOTS: Vì sao cần phê duyệt hóa chất đầu vào đạt tiêu chuẩn GOTS?

 

GOTS: PHÊ DUYỆT HÓA CHẤT ĐẦU VÀO PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN GOTS 6.0

Quý Khách hàng quan tâm tiêu chuẩn hữu cơ GOTS – Dệt may hữu cơ – Phê duyệt hóa chất đầu vào phù hợp tiêu chuẩn GOTS vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green để được hỗ trợ tư vấn áp dụng tiêu chuẩn

Email: [email protected]

Điện thoại: 096.755.2140

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *