NOP/USDA: Công nghệ Nano (Nanotechnology) trong sản xuất, chế biến và đóng gói hữu cơ

NOP không coi công nghệ Nano (Nanotechnology) là lành tính hay có hại về bản chất. Tuy nhiên, NOP quan tâm đến kiểm soát bao bì có là vật liệu nano thiết kế hay không khi tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm hữu cơ cuối cùng và bao bì chính. 

Công nghệ nano (Nanotechnology) là khoa học, kỹ thuật và công nghệ được tiến hành ở kích thước Nano, khoảng 1 đến 100 Nanomet. Vật liệu Nano thường được kết hợp với phạm vi kích thước (kích thước Nano) từ 1 đến 100 Nanomet dọc theo ít nhất một chiều.

Tuy nhiên, chúng có thể vượt quá kích thước đó và được xác định bằng các đặc tính hoặc hành vi vật lý hoặc hóa học để phân biệt chúng với khối lượng lớn hoặc phi vật liệu nano.

Có 3 nguồn vật liệu Nano là: Tự nhiên, ngẫu nhiên và thiết kế. Thực tế không cấm vật liệu nano tự nhiên và ngẫu nhiên. Vật liệu nano được thiết kế là bị cấm.

Thực tế không cấm các sản phẩm nano tự nhiên như hạt ăn mòn và nước biển phun.

Các hạt nano được sản xuất ngẫu nhiên, chẳng hạn như các hạt được tạo ra trong các phương pháp sản xuất truyền thống như xay xát ngũ cốc và đồng nhất sữa đã có mặt trong các vật liệu được sử dụng trong ngành trồng trọt, chăn nuôi và thực phẩm trong nhiều thập kỷ và không phải là lĩnh vực đáng quan tâm. Thuật ngữ “vật liệu nano ngẫu nhiên – incidental nanomaterials” để chỉ các chất là sản phẩm phụ ngẫu nhiên của quá trình sản xuất khác (ví dụ: đồng nhất, xay xát) hoặc xuất hiện tự nhiên.

Vật liệu Nano cũng có thể được sản xuất có chủ đích với các đặc tính cụ thể thông qua các quá trình hóa học hoặc vật lý nhất định. Vật liệu nano có nhiều ứng dụng thương mại trong các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như y học, điện tử và năng lượng, cũng như sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm.

Các chất được thiết kế, chế tạo và sản xuất có chủ ý bởi hoạt động của con người để ở trong phạm vi kích thước nano (khoảng 1-300 nm) do các đặc tính hoặc thành phần rất cụ thể (ví dụ: hình dạng, đặc tính bề mặt hoặc hóa học) chỉ dẫn đến kích thước nano đó .  Tất cả các vật liệu nano (không có ngoại lệ) có chứa thuốc thử đóng nắp hoặc tổng hợp khác. Thuật ngữ “vật liệu nano được thiết kế – engineered nanomaterials” để chỉ các chất được thiết kế và sản xuất đặc biệt để có các đặc tính hoặc hành vi độc đáo do kích thước hạt. 

Năm 2010, Hội đồng Tiêu chuẩn Hữu cơ Quốc gia (NOSB) khuyến cáo rằng vật liệu nano được thiết kế – engineered nanomaterials được coi là tổng hợp và bị cấm trong sản xuất và chế biến hữu cơ. NOSB đề xuất định nghĩa vật liệu nano được thiết kế là “các chất được thiết kế, chế tạo và sản xuất có chủ ý bởi hoạt động của con người ở phạm vi kích thước nano từ 1-300 Nanomet, vì các đặc tính hoặc thành phần rất cụ thể (ví dụ: hình dạng, đặc tính bề mặt, hóa học). Định nghĩa do NOSB đề xuất sẽ bao gồm tất cả các vật liệu nano có chứa chất đóng nắp hoặc các thành phần tổng hợp khác, nhưng không phải là các hạt ngẫu nhiên được tạo ra trong quá trình chế biến thực phẩm truyền thống hoặc các vật liệu nano tự nhiên.

Đã có cuộc tranh luận rộng rãi trong Ban Vật liệu (MC) về phạm vi kích thước của vật liệu Nano mà bị cấm trong sản xuất, chế biến và đóng gói hữu cơ. Kích thước hạt Nano không phải là yếu tố quyết định tốt nhất cho các sản phẩm Nano, sẽ cần phải quan tâm đến tỷ lệ khối lượng hoặc tham chiếu cụ thể đến các tính năng riêng biệt. Mối quan tâm của các nhà nghiên cứu khiến vật liệu này hạn chế là các đặc tính hoặc chức năng cụ thể có thể gây hại cho động vật, con người hoặc môi trường.

Ngược lại, người ta nhận ra rằng các hạt nhỏ, lớn hơn giới hạn 100 nm, có thể có những đặc tính rất riêng và có khả năng gây ô nhiễm lớn. Các chất có kích thước lớn hơn 300 nm cũng có thể thể hiện các đặc tính độc đáo hơn so với các chất đồng cấp số lượng lớn của chúng. Vấn đề chính đáng quan tâm là sự ô nhiễm tiềm ẩn từ những vật liệu rất nhỏ này được nghiên cứu kém về mức độ gây hại cho động vật, con người và môi trường. MC đã chọn đưa phạm vi kích thước đó vào định nghĩa này, với định nghĩa rằng giới hạn kích thước này là gần đúng. Vấn đề quan trọng hơn là các đặc tính duy nhất xảy ra với hạt có kích thước nhỏ.

Gen Green Con Cert Tư là Đơn vị chuyên về tư vấn tiêu chuẩn hữu cơ: NOP/USDA (Mỹ), EU Organic, JAS (Nhật Bản), COSMOS (Mỹ phẩm hữu cơ/ Mỹ phẩm thiên nhiên), GOTS (Dệt may hữu cơ), TCVN 11041 (Hữu cơ Việt Nam), OCS organic, IFOAM organic …

Quý khách hàng Quan tâm về Tiêu chuẩn hữu cơ áp dụng trong sản xuất và chế biến, vui lòng liên hệ Gen Green Con Cert để được tư vấn hỗ trợ chi tiết và nhận báo giá về dịch vụ:

Điện thoại/ Zalo: 096 755 2140

Email: [email protected]

Nguồn tài liệu tham khảo: Tiêu chuẩn hữu cơ NOP/USDA

 

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *