NOP/USDA: Tiêu chuẩn hữu cơ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ – Yêu cầu cho Trồng trọt

NOP/USDA: Tiêu chuẩn hữu cơ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ – Yêu cầu cho Trồng trọt

Hữu cơ NOP/USDA là gì?

Hữu cơ là một thuật ngữ được ghi trên nhãn thực phẩm hoặc các sản phẩm nông nghiệp khác để chỉ ra rằng sản phẩm đó đã được sản xuất và chế biến bằng phương pháp đã được phê duyệt.Các phương pháp này được tích hợp phương pháp thực hành truyền thống, sinh học và cơ học nhằm thúc đẩy chu trình tài nguyên, thúc đẩy cân bằng sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học. Không được sử dụng phân bón tổng hợp, bùn thải, tia chiếu xạ và kĩ thuật GMO (biến đổi gen).

Ai được tác động bởi quy định hữu cơ USDA?

Tất cả các sản phẩm được bán, được dán nhãn và trình bày là hữu cơ phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tại quy định hữu cơ USDA. Các sản phẩm phải được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận được USDA công nhận chứng nhận. Quy định hữu cơ USDA đảm bảo nhãn sản phẩm đáp ứng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia.

Ngoại trừ. Các hoạt động có tổng thu nhập từ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ bán ra ít hơn $5,000 không cần chứng nhận để bán, dán nhãn và các thông tin đại diện cho sản phẩm của họ là hữu cơ Các hoạt động này không cần chuẩn chị một kế hoạch hệ thống hữu cơ. Tuy nhiên, họ vẫn phải tuân thủ các quy đinh hữu cơ USDA khác. Các trường hợp ngoại trừ trên có thể sử dụng từ “hữu cơ”, nhưng không được sử dụng con dấu “logo USDA” trên các sản phẩm của họ. Cơ sở bán lẻ thực phẩm được sản xuất canh tác một cách hữu cơ không cần chứng nhận.

Các yêu cầu hữu cơ USDA cho Trồng trọt?

Tiêu chuẩn hữu cơ USDA môt tả các yêu cầu cụ thể cần phải được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận được USDA công nhận trước khi sản phẩm được dán nhãn hữu cơ. Một vài điểm tổng quan về tiêu chuẩn hữu cơ áp dụng cho trồng trọt được cung cấp dưới đây:

  • Đất phải không chứa chất được sử dụng trước đó ít nhất 3 năm trước khi thu hoạch vụ hữu cơ.
  • Độ phì nhiêu của đất và chất dinh dưỡng của cây trồng sẽ được quản lý thông qua phương pháp canh tác như luân canh cây trồng, trồng cây che phủ đất, bổ sung các nguyên liệu thải từ nông nghiệp và các nguyên liệu tổng hợp cho phép.
  • Sâu bệnh hại cây trồng, cỏ dại và dịch bệnh sẽ được kiểm soát chủ yếu thống qua phương pháp vật lý, cơ học và sinh học. Khi các biện pháp thực hành trên không hiệu quả, có thể sử dụng một chất sinh, thực vật hoặc tổng hợp đã được phê duyệt trong danh mục cho phép của USDA/NOP.
  • Phải sử dụng hạt giống cây trồng hữu cơ khi có sẵn.
  • Công nghệ biến đổi gen (GMO), tia chiếu xạ và bùn thải bị cấm.

Quý khách hàng Quan tâm về Tiêu chuẩn hữu cơ NOP/USDA áp dụng cho Trồng trọt, Chăn nuôi, sản xuất chế biến vui lòng liên hệ Gen Green Con Cert để được hỗ trợ tư vấn và nhận báo giá dịch vụ.

Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green

Điện thoại/ Zalo: 096 755 2140

Email: [email protected]

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *