NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THEO TIÊU CHUẨN HỮU CƠ CHỨNG NHẬN

Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green chia sẻ các Quy định về Sản xuất nuôi trồng Thủy sản theo tiêu chuẩn hữu cơ được chứng nhận

1. Quy định về sự phù hợp của môi trường thủy sinh và kế hoạch quản lý bền vững
2. Quy định về sản xuất song song giữa thủy sản nuôi trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ và thủy sản nuôi trồng phi hữu cơ
3. Quy định vè nguồn gốc thủy sản trong nuôi trồng hữu cơ
– Nguồn gốc thủy sản hữu cơ đưa vào nuôi trồng
– Quy định về nguồn gốc và quản lý thủy sản phi hữu cơ làm con giống đưa vào nuôi trồng
4. Quy định về thực hành nuôi trồng thủy sản khi áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ
– Các quy tắc chung về chăn nuôi thủy sản tiêu chuẩn hữu cơ
– Quy tắc cụ thể đối với hệ thống ngăn chặn thủy sinh
– Quản lý động vật nuôi trồng thủy sản tiêu chuẩn hữu cơ
5. Quy định về thức ăn trong nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn hữu cơ
6. Quy định về phòng và điều trị bệnh cho thủy sản nuôi theo tiêu chuẩn hữu cơ
7. Quy định về quản lý cơ sở nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn hữu cơ
8. Quy định về kiểm soát ô nhiễm từ khu vực nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn hữu cơ
9. Quy định về thu hoạch, vận chuyển nguyên liệu, sơ chế và chế biến thủy sản tiêu chuẩn hữu cơ
10. Quy định về dán nhãn sản phẩm tiêu chuẩn hữu cơ khi thương mại ra thị trường

Quý đối tác có nhu cầu gắn nhãn hữu cơ (organic) được chứng nhận lên sản phẩm thủy sản vui lòng liên hệ Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green để được tư vấn chi tiết về Quy trình thực hiện canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ từ nuôi trồng đến chế biến sản phẩm thủy sản hữu cơ.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *