QUY ĐỊNH CẤM TRONG TIÊU CHUẨN HỮU CƠ CHÂU ÂU (EU)

Quy định Cấm trong Tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu (EU)

Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green chia sẻ các hoạt động cấm và chất cấm trong sản xuất hữu cơ tiêu chuẩn Châu Âu (EU).

1. Sản xuất thủy canh bị cấm trong trồng trọt hữu cơ tiêu chuẩn EU. Trồng cây theo phương pháp thủy canh, là phương pháp mà sự phát triển của rễ cây trong môi trường trơ với các khoáng chất và chất dinh dưỡng hòa tan.
2. Hạn chế sử dụng phân bón có độ hòa tan thấp, và có điều kiện khi sử dụng.
3. Hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc trừ sâu có thể gây ảnh hưởng xấu đến môi trường hoặc gây tồn dư trong sản phẩm. Và có điều kiện khi sử dụng.
4. Cấm chăn nuôi không có đất
5. Cấm những hành vi gây đột biến dẫn đến căng thẳng, tổn hại, tổn hại, bệnh tật hoặc sự đau đớn của động vật.
6. Không được phép sử dụng trong phòng ngừa các sản phẩm thuốc chữa bệnh dị ứng tổng hợp hóa học trong canh tác hữu cơ.
7. Cấm sử dụng hoóc môn và các dẫn xuất hoóc môn
8. GMO và các sản phẩm được sản xuất từ hoặc bằng GMO không được sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, chất hỗ trợ chế biến, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chất điều hòa đất, hạt giống, vật liệu nhân giống sinh dưỡng, vi sinh và động vật trong sản xuất hữu cơ
9. Cấm sử dụng bức xạ ion hóa
10. Cấm sử dụng các chất hỗ trợ chế biến và làm thành phần trong sản phẩm hữu cơ không được quy định tại EU 834/2007 vàEU 889/2008 Tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu (EU)
Để áp dụng chi tiết về tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu (EU) trong quá trình canh tác và chế biến sản phẩm được gắn nhãn logo hữu cơ EU vui lòng liên hệ với chúng tôi Công ty Tư vấn Chứng nhận Gen Green để được tư vấn chi tiết.
Công ty Gen Green chuyên tư vấn chứng nhận các tiêu chuẩn hữu cơ như NOP-USDA, EU, JAS, IFOAM, TCVN 11041, các tiêu chuẩn sạch…
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *