QUY ĐỊNH VỀ CANH TÁC HỮU CƠ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Quy định về canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Hải Phòng ban hành Quy định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 về việc Quy định về Canh tác hữu cơ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/12/2020.

Quyết định này quy định về canh tác hữu cơ trong vùng canh tác hữu cơ, bao gồm sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trang thiết bị, vật tư nông nghiệp và áp dụng quy trình sản xuất để tạo ra các sản phẩm cây trồng hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình hoặc nhóm hộ sản xuất sản phẩm cây trồng hữu cơ (gọi tắt là cơ sở); cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất sản phẩm cây trồng hữu cơ.
Nguyên tắc canh tác hữu cơ nêu tại Quy định số 30/2020/QĐ-UBND
1. Thực hiện theo Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 4 của Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ.
2. Sản phẩm cây trồng hữu cơ phải được bên thứ ba chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về nông nghiệp hữu cơ hoặc tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng trong sản xuất sản phẩm cây trồng hữu cơ.
3. Giảm thiểu việc gây ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất, chế biến đến môi trường xung quanh và tránh bị ô nhiễm từ môi trường xung quanh. Khu vực canh tác hữu cơ phải có vùng đệm hoặc hàng rào vật lý tách biệt; cách xa khu vực môi trường bị ô nhiễm hoặc khu tập kết, xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, y tế.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/12/2020.

Liên quan đến triển khai nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam, có Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2020 phê duyệt đề án nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030.

Việt Nam ban hành Bộ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041 – Bộ tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam

– TCVN 11041-1:2017: Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
– TCVN 11041-2:2017: Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2: Trồng trọt hữu cơ
– TCVN 11041-3:2017: Nông nghiệp hữu cơ – Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ
– TCVN 11041-5:2018: Nông nghiệp hữu cơ – Phần 5: Gạo hữu cơ
– TCVN 11041-6:2018: Nông nghiệp hữu cơ – Phần 6: Chè hữu cơ
– TCVN 11041-7:2018: Nông nghiệp hữu cơ – Phần 7: Sữa hữu cơ
– TCVN 11041-8:2018: Nông nghiệp hữu cơ – Phần 8: Tôm hữu cơ
Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green (GGCC) chuyên Tư vấn Chứng nhận, Đào tạo Quy trình canh tác Tiêu chuẩn Hữu cơ (Organic): NOP-USDA (Mỹ), EU (Châu Âu), JAS (Nhật Bản), IFOAM (Liên đoàn Phong trào Hữu cơ Quốc tế, PGS Organic (Hệ thống giám sát có sự tham gia), TCVN 11041 (Tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam), OCS (Hàng tiêu dùng), GOTS (May mặc).
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *