QUY ĐỊNH VỀ VÙNG TRỒNG TRONG TRỒNG TRỌT KHI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN HỮU CƠ

Vùng trồng (vùng sản xuất) là yếu tố quan trọng và quyết định khi Doanh nghiệp lựa chọn canh tác trồng trọt theo theo chuẩn hữu cơ để rút ngắn thời gian chuyển đổi và năng suất cây trồng hữu cơ.

Vùng trồng phải đảm bảo là khu đất sạch cách xa các khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm như đường cao tốc, gần bãi rác, bệnh viện… Vùng trồng được bao quanh bởi một khu vực đệm để đảm bảo giảm thiểu tối đa các nguy cơ gây ô nhiễm cho khu vực sản xuất.

Vùng trồng đảm bảo thời gian chuyển đổi từ 1 đến 3 năm theo yêu cầu của các tiêu chuẩn. Đảm bảo không sử dụng các chất cấm được quy định trong các tiêu chuẩn hữu cơ.

Ngoài việc đáp ứng các yếu tố về đất sạch, vùng trồng nên là vùng đất khỏe có hàm lượng dinh dưỡng và độ mùn cao, có khả năng giữa nước giữa ẩm tốt. Đất khỏe sẽ mang lại năng suất cao cho cây trồng canh tác hữu cơ và giảm tối đa dịch hại sâu bệnh cho cây trồng. Nếu vùng trồng là đất bạc màu không có độ kết dính thì đơn vị canh tác trồng trọt hữu cơ cần phải có kế hoạch cụ thể từ đầu để canh tác hữu cơ kết hợp song song phục hồi dinh dưỡng của đất.

Hình ảnh: Vùng trồng đáp ứng được yêu cầu về thời gian chuyển đổi và sử dụng chất cấm, nhưng dinh dưỡng trong đất bị bạc màu cần được phục hồi.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *