QUY TRÌNH VÀ CHI PHÍ TƯ VẤN CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN HỮU CƠ

Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận GenGreen (GGCC) với các chuyên gia có kinh nghiệm về năng lực, chuyên môn lĩnh vực hữu cơ

GGCC với các chuyên gia làm việc trực tiếp trong lĩnh vực hữu cơ và chứng nhận hữu cơ từ 5 năm trở lên. Chúng tôi có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, kĩ thuật để tư vấn chứng nhận hữu cơ cho hộ kinh doanh, các hộ liên kết, doanh nghiệp… hỗ trợ khách hàng đạt được chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ mà khách hàng mong muốn về các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, quy trình sơ chế, chế biến tại nhà máy.
GGCC đạo tạo và được cấp chứng chỉ “Đánh giá viên trưởng Nông nghiệp Hữu cơ Tiêu chuẩn TCVN 11041” bởi Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Quacert.

Làm việc tại nông trại hữu cơ Gen Xanh

Giới thiệu gắn nhãn Organic (Hữu cơ) lên sản phẩm

Các tiêu chuẩn hữu cơ GGCC Tư vấn chứng nhận

• Tiêu chuẩn hữu cơ trong nước:
– TCVN 11041:1-2017: Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ;
– TCVN 11041:2-2017: Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2: Trồng trọt hữu cơ
– TCVN 11041:3-2017: Nông nghiệp hữu cơ – Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ
– TCVN 11041:4-2017: Nông nghiệp hữu cơ – Phần 5: Gạo hữu cơ
– TCVN 11041:5-2017: Nông nghiệp hữu cơ – Phần 6: Chè hữu cơ
– TCVN 11041:6-2017: Nông nghiệp hữu cơ – Phần 7: Sữa hữu cơ
– TCVN 11041:7-2017: Nông nghiệp hữu cơ – Phần 8: Tôm hữu cơ

• Tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế:
– Tiêu chuẩn hữu cơ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (NOP-USDA)
– Tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu (EU)
– Tiêu chuẩn hữu cơ IFOAM (Liên đoàn Phong trào Hữu cơ Quốc tế)
– Tiêu chuẩn hữu cơ Nhật Bản (JAS)

• Các lĩnh vực Tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ
– Trồng trọt hữu cơ: Gạo hữu cơ, Chè hữu cơ, Rau của quả hữu cơ…
– Chăn nuôi hữu cơ: Gia súc (bò, lợn (heo), gia cầm (gà, vịt…)
– Thủy sản hữu cơ: Nuôi tôm hữu cơ…
– Quy trình sơ chế, chế biến sản xuất các sản phẩm hữu cơ

Đào tạo và chuyển giao Quy trình canh tác hữu cơ.

Các bước tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ.

Chi phí chứng nhận hữu cơ

Để đạt được chứng nhận hữu cơ ngoài việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của mỗi tiêu chuẩn chứng nhận thì nhà sản xuất, doanh nghiệp hoặc các hộ nông dân liên kết cần đáp ứng tài chính về chi phí trong quá trình chứng nhận hữu cơ bao gồm:
– Chi phí Tư vấn Chứng nhận hữu cơ;
– Chi phí phân tích mẫu đất, mẫu nước tại vùng trồng vùng canh tác;
– Chi phí Đánh giá nộp cho các tổ chức chứng nhận hữu cơ uy tín tại Việt Nam như là: Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Quacert; Tổ chức chứng nhận Control Union Certifications; Tổ chức NHO NHO-QSCert; Tổ chức chứng nhận TQC, Ban điều phối PGS Organic Vietnam; Tổ chức One Cert International; Eco Cert…

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *