Tài liệu Tiêu chuẩn hữu cơ áp dụng cho trồng trọt và chế biến sản phẩm hữu cơ tiêu chuẩn TCVN 11041

Tài liệu Tiêu chuẩn hữu cơ áp dụng cho trồng trọt và chế biến sản phẩm hữu cơ tiêu chuẩn TCVN 11041

TCVN 11041-1:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Tieu chuan TCVN11041-1-2017 – Gen Green Con Cert Co.,Ltd

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với sản xuất, sơ chế, chế biến, bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển sản phẩm hữu cơ.
Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các quá trình trồng trọt hữu cơ, chăn nuôi hữu cơ, nuôi trồng thủy sản hữu cơ và các sản phẩm từ quá trình nêu trên được sử dụng làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi.

TCVN 11041-2:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2: Trồng trọt hữu cơ

Tieu chuan TCVN11041-2-2017 – Gen Green Con Cert Co.,Ltd

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với trồng trọt hữu cơ, bao gồm cả việc thu hái tự nhiên.
Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với canh tác thủy canh và khí canh

Nguyên tắc

Nguyên tắc sức khỏe: Nông nghiệp hữu cơ cần duy trì và nâng cao sức khỏe của đất, thực vật, động vật, con người và trái đất như một thực thể thống nhất, trọn vẹn và không tách rời.
– Nguyên tắc sinh thái: Nông nghiệp hữu cơ cần dựa trên các hệ sinh thái sống và các chu trình tự nhiên, vận hành phù hợp với chúng, tuân thủ các quy tắc của chúng và giúp bảo vệ tính toàn vẹ và hài hòa của chùng.
– Nguyên tắc công bằng: Nông nghiệp hữu cơ cần xây dựng trên các mối quan hệ đảm bảo tính công bằng đối với môi trường chung và đảm bảo cơ hội sống cho mọi sinh vật.
– Nguyên tắc cẩn trọng: Nông nghiệp hữu cơ cần được quản lý một cách thận trọng và có trách nhiệm để bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của các thế hệ hiện tại, tương lai và của môi trường.
– Và các nguyên tắc cụ thể sau:
a. Duy trì và tăng cường độ nhì của đất tự nhiên, sự ổn định và độ tơi xốp của đất, chống xói mòn đất và giúp cây trồng hấp thu dinh dưỡng chủ yếu thông qua hệ sinh thái đất;
b. Giảm thiểu việc sử dụng các nguồn tài nguyên không tái tạo và các vật tư, nguyên liệu đầu vào không có nguồn gốc nông nghiệp;
c. Tái chế chất thải và phụ phẩm có nguồn gốc thực vật và động vật làm nguyên liệu đầu vào cho trồng trọt.
d. Có tính đến cân bằng sinh thái tại khu vực sản xuất;
e. Duy trì sức khỏe của cây trồng bằng các biện pháp phòng ngừa, ví dụ: lựa chọn loài và giống cây trồng kháng sâu bệnh phù hợp, sử dụng biện pháp luân canh thích hợp, sử dụng phương pháp cơ học và vật lý thích hợp, bảo vệ thiên địch của sinh vật gây hại.

Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green chuyên về Đào tạo, Xây dựng và Tư vấn tiêu chuẩn hữu cơ thuộc các lĩnh vực Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy sản, Nhà máy (xưởng) chế biến. Quý khách hàng Quan tâm vui lòng liên hệ để được tư vấn và nhận báo giá chi tiết về dịch vụ.

Hotline: 0902.082.140

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *