TÀI LIỆU TIÊU CHUẨN HỮU CƠ

Tài liệu về tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam TCVN 11041

Link tải File tài liệu Tiêu chuẩn hữu cơ

Tieu chuan TCVN11041-1-2017 – Gen Green Con Cert Co.,Ltd

Để có thể nhận được nhiều hơn tài liệu về các tiêu chuẩn hữu cơ USDA, EU, JAS, IFOAM và quá trình áp dụng thực hành các tiêu chuẩn hữu cơ trong trồng trọt và chế biến vui lòng liên hệ với chúng tôi Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *