TIÊU CHUẨN HỮU CƠ CHÂU ÂU (EU)

Quy định Tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu (EU)

Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green chia sẻ các Quy định trong Tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu EU 434/2007 và EU 889/2008:

1. Quy định về sản xuất, chế biến, đóng gói, vận chuyển và lưu kho các sản phẩm hữu cơ

1.1. Quy định về trồng trọt hữu cơ
1.2. Quy định về chăn nuôi hữu cơ (bao gồm: sản xuất nuôi trồng thủy sản hữu cơ, sản xuất nấm hữu cơ…)
– Quy định về nguồn gốc vật nuôi
– Quy định về nơi ở cho vật nuôi và thực hành chăn nuôi tiêu chuẩn hữu cơ EU
– Quy định về thức ăn chăn nuôi
– Quy định về phòng bệnh và điều trị bệnh trong chăn nuôi hữu cơ tiêu chuẩn EU
1.3. Quy định sản xuất sản phẩm chế biến được gắn nhãn hữu cơ tiêu chuẩn Châu ÂU (EU)
1.4. Quy định về thu hoạch, đóng gói, vận chuyển và lưu kho các sản phẩm hữu cơ
1.5. Quy định về thời gian chuyển đổi trong canh tác trồng trọt theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu – EU
1.6. Quy định về các trường hợp đặc biệt khác
1.7. Quy định về cơ sở dữ liệu hạt giống

2. Quy định về dán nhãn sản phẩm hữu cơ tiêu chuẩn Châu ÂU – EU

– Quy định chung về ghi nhãn sản phẩm hữu cơ
– Quy định về các yêu cầu đặc biệt ghi nhãn thức ăn gia súc hữu cơ
– Quy định các yêu cầu ghi nhãn hữu cơ đặc biệt khác

3. Các Yêu cầu về Kiểm soát

– Các yêu cầu về kiểm soát chung
– Yêu cầu về kiểm soát đối với cây trồng và sản phẩm trồng trọt
– Yêu cầu về kiểm soát đối với chăn nuôi và các sản phẩm chăn nuôi
– Yêu cầu về kiểm soát đối với chế biến sản phẩm hữu cơ
– Các yêu cầu về kiểm soát đối với hàng hóa nhập khẩu

Để áp dụng chi tiết về tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu (EU) trong quá trình canh tác và chế biến sản phẩm được gắn nhãn logo hữu cơ EU vui lòng liên hệ với chúng tôi Công ty Tư vấn Chứng nhận Gen Green để được tư vấn chi tiết.

Công ty Gen Green chuyên tư vấn chứng nhận các tiêu chuẩn hữu cơ như NOP-USDA, EU, JAS, IFOAM, TCVN 11041, các tiêu chuẩn sạch…

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *