TƯ VẤN CHỨNG NHẬN HỮU CƠ TIÊU CHUẨN DỆT MAY QUỐC TẾ – GOTS

Tư vấn Chứng nhận Tiêu chuẩn dệt may hữu cơ quốc tế (Global Organic Textile Standard) GOTS

GOTS là gì?

Tiêu chuẩn Dệt may Hữu cơ Toàn cầu – GOTS (Global Organic Textile Standard) gồm có bốn tổ chức thành viên có uy tín trên Thế giới, đó là OTA (Hoa Kỳ), IVN (Đức), Soil Association Đất (Anh) và JICA (Nhật Bản), là những tổ chức đóng góp xây dựng vào GOTS, cùng với các tổ chức và chuyên gia quốc tế khác về lĩnh vực chuyên môn tương ứng của họ trong canh tác hữu cơ và chế biến hàng dệt có trách nhiệm với môi trường và xã hội.
Tiêu chuẩn Dệt may Hữu cơ Toàn cầu (GOTS) được công nhận là tiêu chuẩn quy trình sản xuất hàng đầu thế giới cho hàng dệt may từ sợi hữu cơ. Nó xác định các tiêu chí môi trường cấp cao trong suốt toàn bộ chuỗi cung ứng hàng dệt may hữu cơ và cũng yêu cầu tuân thủ các tiêu chí xã hội.

Giới thiệu chung về Tiêu chuẩn hữu cơ GOTS?

Chỉ những sản phẩm dệt có chứa tối thiểu 70% sợi hữu cơ mới có thể được chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ dệt may GOTS. Tất cả các hóa chất đầu vào như thuốc nhuộm và chất hỗ trợ phụ gia được sử dụng phải đáp ứng các tiêu chí môi trường và độc chất nhất định. Sự lựa chọn của các thiết bị cũng bị hạn chế phù hợp với các khía cạnh sinh thái. Một nhà máy xử lý nước thải sau quá trình sản xuất là bắt buộc đối với bất kỳ đơn vị chế biến ướt nào tham gia và tất cả các nhà chế biến phải tuân thủ các tiêu chí xã hội.

Yêu cầu về sản xuất vật liệu vải sợi hữu cơ là đầu vào cho Tiêu chuẩn hữu cơ dệt may GOTS.

Đầu vào Được chấp nhận là sợi tự nhiên được chứng nhận ‘hữu cơ’ hoặc ‘hữu cơ – chuyển đổi’ đối với các Trang trại Trồng trọt hoặc Chăn nuôi hữu cơ đạt được chứng nhận hữu cơ IFOAM, chứng nhận hữu cơ Châu Âu (EU), Chứng nhận hữu cơ Mỹ (NOP-USDA), Chương trình Quốc gia về sản xuất hữu cơ (NPOP) của APEDA, Tiêu chuẩn hữu cơ Trung Quốc. Tổ chức chứng nhận các tiêu chuẩn này phải đảm bảo sự công nhận hợp lệ đối với tiêu chuẩn mà tổ chức chứng nhận.
Đối với đầu vào là “chuyển đổi” . Chỉ có thể chứng nhận sản phẩm là ‘hữu cơ – đang chuyển đổi’, nếu tiêu chuẩn mà chứng nhận sản xuất sợi dựa trên, cho phép chứng nhận như vậy cho sợi được đề cập. Trang trái chuyển đổi hữu cơ của thành phần đầu vào phải đảm bảo các Quy định về chuyển đổi của Tiêu chuẩn hữu cơ GOTS.
Sản phẩm liên quan đến may mắc như Quần áo, chăn gối, thú bông… được chứng nhận tiêu chuẩn GOTS sẽ đem lại giá trị cao và niềm tin với người tiêu dùng. Quá trình sản xuất sản phẩm sẽ hạn chế đối ta các tác động có hại đến môi trường. Các nhà sản xuất đạt Tiêu chuẩn hữu cơ GOTS là các nhà sản xuất có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

Quý khách hàng quan tâm đến tiêu chuẩn hữu cơ dệt may toàn cầu GOTS vui lòng liên hệ với Công ty Tư vấn Chứng nhận Gen Green để được tư vấn chi tiết về quy trình thực hiện để đạt được chứng nhận hữu cơ GOTS.

Công ty Tư vấn Chứng nhận Gen Green chuyên Tư vấn chứng nhận về các tiêu chuẩn hữu cơ NOP-USDA (Hoa Kỳ), EU (Châu Âu), JAS (Nhật Bản), IFOAM (Liên đoàn các phong trào hữu cơ quốc tế), TCVN 11041(Tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam, OCS (Organic Content Standard – Tiêu chuẩn thành phần hữu cơ), GOTS (Tiêu chuẩn Dệt may hữu cơ)…

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *