TƯ VẤN CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN THÀNH PHẦN HỮU CƠ OCS – ORGANIC CONTENT STANDARD

Tư vấn Chứng nhận Tiêu chuẩn thành phần hữu cơ OCS (Organic Content Standard)

Tiêu chuẩn thành phần hữu cơ OCS là tiêu chuẩn áp dụng cho bất kì sản phẩm nào không phải là thực phẩm có chứa từ 5% đến 95% nguyên liệu hữu cơ được chấp nhận là đầu vào. Tiêu chuẩn OCS thể hiện minh bạch sự hiện diện của các nguyên liệu thành phần là hữu cơ có trong sản phẩm và theo dõi quá trình sản xuất nguyên liệu thô cho đến sản phẩm.

1. Nguyên liệu hữu cơ được đề cập trong thành phần sản phẩm là nguyên liệu từ các trang trại đã đạt được chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ NOP-USDA, EU, IFOAM
2. Cho phép nguyên liệu hữu cơ đang trong thời gian chuyển đổi. Tuy nhiên có điều kiện cụ thể.
3. Các nguyên liệu hữu cơ thương mại yêu cầu có đầy đủ hồ sơ giao dịch
4. OCS áp dụng cho sản phẩm có chứa từ 5% – 100% thành phần nguyên liệu là hữu cơ
OCS là tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng cho các đơn vị sản xuất kinh doanh. Sản phẩm gắn nhãn logo OCS – Thành phần hữu cơ sẽ đem lại giá trị cao và tạo được niềm tin với người tiêu dùng.
Tại Việt Nam, tiêu chuẩn thành phần hữu cơ OCS được đánh giá và cấp giáy chứng nhận bởi tổ chứng chứng nhận uy tín là Control Uninon Certifications (CUC), Ecocert…

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết hơn về tiêu chuẩn thành phần hữu cơ OCS áp dụng cho các sản phẩm vui lòng liên hệ Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green.

Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green chuyên tư vấn chứng nhận các tiêu chuẩn hữu cơ NOP-USDA, EU, IFOAM, JAS, OCS, TCVN 11041.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

2 thoughts on “TƯ VẤN CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN THÀNH PHẦN HỮU CƠ OCS – ORGANIC CONTENT STANDARD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *