USDA: GMOs có được sử dụng trong các sản phẩm hữu cơ?

USDA: GMOs có được sử dụng trong các sản phẩm hữu cơ?

Việc sử dụng kỹ thuật di truyền hoặc sinh vật biến đổi gen (GMOs) bị cấm trong các sản phẩm hữu cơ.

Điều này có nghĩa là người nông dân hữu cơ không thể trồng hạt biến đổi gen, hay một con bò hữu cơ không thể ăn ngô, cỏ biến đổi gen, hay một nhà sản xuất sản phẩm chế biến hữu cơ không thể sử dụng bất kỳ thành phần nào là biến đổi gen.

Để đáp ứng được các quy định hữu cơ trong tiêu chuẩn hữu cơ NOP/USDA thì người nông dân (chủ trang trại) và chủ các sản phẩm chế biến phải chứng minh được rằng họ không sử dụng GMO trong quá trình sản xuất và sản phẩm hữu cơ của họ đang được bảo vệ khỏi tiếp xúc với các chất bị cấm từ trang trại đến bàn ăn (from farm to table).

Nguồn ảnh: USDA

Các biện pháp phòng ngừa tránh nhiễm GMOs 

Trong quá trình sản xuất hữu cơ, người sản xuất luôn thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp dựa trên các yếu tố rủi ro cụ thể của vùng sản xuất. Ví dụ: Người nông dân có thể gieo hạt hoặc trồng cây sớm hơn hoặc muộn hơn để tránh cây trồng hữu cơ và cây trồng GMOs ra hoa cùng một thời điểm (tránh được khả năng giao phấn).

Có thể ký thỏa thuận hợp với các ruộng bên cạnh để tránh trồng cây GMO.

Xác định vùng đệm rõ ràng và phù hợp tại trang trại/ vùng sản xuất. Tuy nhiên, sản phẩm thu hoạch được ở vùng đệm không được bán dưới nhãn sản phẩm hữu cơ.

Làm sạch dụng cụ và thiết bị theo quy định trước khi đưa vào sử dụng chế biến sản phẩm hữu cơ để tránh nhiễm các chất cấm vào sản phẩm.

Tất cả các biện pháp phòng ngừa sẽ được người sản xuất ghi lại chi tiết trong kế hoạch hệ thống hữu cơ (OSP).

Nguồn ảnh: USDA

Nguồn thông tin tham khảo và hình ảnh: USDA

Quý khách hàng quan tâm về sản phẩm hữu cơ theo tiêu chuẩn NOP/USDA vui lòng liên hệ Công ty chúng tôi để được tư vấn áp dụng:

Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green

Điện thoại: 096.755.2140

Email: [email protected]

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *