USDA/NOP: Phía sau con dấu hữu cơ USDA là gì?

Phía sau con dấu hữu cơ USDA là gì?

Sản xuất hữu cơ nhấn mạnh thành phần và quy trình tự nhiên. Nhãn sản phẩm hữu cơ phải được xem xét và phê duyệt bởi một đại lý chứng nhận được USDA công nhận trước khi được sử dụng trên thị trường. Khi sản phẩm được đóng dấu hữu cơ, bạn có thể tin tưởng rằng:
Thực phẩm hữu cơ: Thực phẩm hữu cơ được USDA chứng nhận có nghĩa là thực phẩm của bạn:
– Được sản xuất bằng các nguyên liệu cho phép là:
• Các chất tự nhiên được cho phép
• Các chất tổng hợp thường bị cấm sử dụng
– Được sản xuất mà không sử dụng các phương pháp loại trừ (ví dụ: không được phép sử dụng kỹ thuật di truyền biến gổi gen (GMO))
Trang trại hữu cơ được USDA chứng nhận sử dụng:
– Các phương pháp canh tác vật lý, cơ học và sinh học được áp dụng tại trang trại.
– Các phương pháp canh tác hỗ trợ đa dạng sinh học và duy trì sức khỏe của đất được áp dụng tại trang trại.
– Chỉ một số lượng hạn chế thuốc trừ sâu được USDA chấp thuận và
được kiểm tra chặt chẽ bởi NOSB, USDA và công chúng. Các sản phẩm này không gây hại cho sức khỏe con người hoặc môi trường.
Tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia NOP/USDA đảm bảo rằng:
– Chứng nhận nghiêm ngặt của tất cả trang trại hữu cơ và doanh nghiệp sản xuất chế biến sản phẩm hữu cơ được chứng nhận và kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt.
– Tất cả trang trại hữu cơ và doanh nghiệp sản xuất chế biến sản phẩm hữu cơ được kiểm tra/ đánh giá hàng năm.
– Sự tham gia của công chúng và chuyên gia để duy trì tiêu chuẩn hữu cơ USDA-NOP
USDA Organic là nhãn hữu cơ duy nhất được liên bang quản lý trên kệ hàng phân phối. Nó chỉ ra rằng nông dân và doanh nghiệp đã đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về trồng trọt, chế biến và xử lý sản phẩm của họ phù hợp tiêu chuẩn hữu cơ NOP/USDA.
Sản phẩm hữu cơ phải đáp ứng những yêu cầu gì?
Các sản phẩm hữu cơ phải được sản xuất theo phương thức sản xuất nông nghiệp nhằm thúc đẩy chu kỳ tài nguyên, thúc đẩy cân bằng sinh thái, duy trì và cải thiện chất lượng đất và nước, giảm thiểu việc sử dụng các vật liệu tổng hợp và bảo tồn đa dạng sinh học. Sản phẩm phải là: 
– Được giám sát bởi đại lý chứng nhận được USDA NOP ủy quyền, tuân theo tất cả các quy định hữu cơ của USDA. Được sản xuất mà không có các phương pháp bị loại trừ hoặc bị cấm, (ví dụ: kỹ thuật di truyền, bức xạ ion hóa hoặc bùn thải)
 – Được sản xuất bằng cách sử dụng các chất được phép
Một sản phẩm có thể được dán nhãn “hữu cơ” mà không được chứng nhận không?
Một sản phẩm được sản xuất và muốn khẳng định rằng sản phẩm đó hoặc các thành phần của nó là hữu cơ, thì sản phẩm cuối cùng của bạn cần được chứng nhận.
Nếu sản phẩm không được chứng nhận hữu cơ thì không được đưa ra bất kỳ công bố hữu cơ nào trên nhãn sản phẩm hoặc sử dụng con dấu hữu cơ USDA ở bất kỳ đâu trên bao bì nhãn sản phẩm. 
Bạn chỉ có thể, trên bảng thông tin/ nhãn sản phẩm xác định các thành phần hữu cơ được chứng nhận là hữu cơ và tỷ lệ phần trăm các thành phần hữu cơ.
Ý nghĩa của bốn nhãn hữu cơ khác nhau là gì?
“100 % Organic”
Được sử dụng để dán nhãn cho bất kỳ sản phẩm nào có chứa 100% thành phần hữu cơ (không bao gồm muối và nước được coi là tự nhiên)
Hầu hết các loại cây nông trại thô, chưa qua chế biến hoặc chế biến tối thiểu đều có thể được dán nhãn “100% hữu cơ”
Bảng hiển thị chính (IDP): Có thể bao gồm con dấu hữu cơ USDA và / hoặc công bố 100% hữu cơ
Bảng hiển thị thông tin (IP): Xác định các thành phần hữu cơ 
“Organic”
Bất kỳ sản phẩm nào có chứa tối thiểu 95% thành phần hữu cơ (không bao gồm muối và nước)
Tối đa 5% thành phần có thể là sản phẩm nông nghiệp vô cơ và / hoặc sản phẩm phi nông nghiệp trong Danh sách cho phép sử dụng.
PDP: Có thể bao gồm con dấu hữu cơ USDA và / hoặc xác nhận quyền sở hữu hữu cơ
IP: Xác định các thành phần hữu cơ hoặc thông qua dấu hoa thị hoặc dấu hiệu khác.
“Made with Organic ______ ”
Sản phẩm chứa ít nhất 70% thành phần được sản xuất hữu cơ (không bao gồm muối và nước), với các quy định chi tiết về các thành phần bao gồm phần vô cơ còn lại theo tiêu chuẩn.
PDP: Có thể nêu rõ “được làm bằng hữu cơ (chèn tối đa ba thành phần hoặc danh mục thành phần)”; không được bao gồm con dấu hữu cơ USDA ở bất kỳ đâu, thể hiện thành phẩm là hữu cơ hoặc trạng thái “được làm bằng các thành phần hữu cơ”
IP: Xác định các thành phần hữu cơ hoặc thông qua dấu hoa thị hoặc dấu hiệu khác
“Organic Ingredients”
Các thành phần hữu cơ cụ thể có thể được liệt kê trong tuyên bố thành phần của các sản phẩm có chứa ít hơn 70% hàm lượng hữu cơ 
PDP: Không được bao gồm con dấu hữu cơ USDA ở bất kỳ đâu hoặc từ “organic”
IP: Chỉ có thể liệt kê các thành phần hữu cơ được chứng nhận là hữu cơ trong danh sách thành phần và tỷ lệ thành phần hữu cơ; Các thành phần còn lại không bắt buộc phải tuân theo các quy định hữu cơ của USDA
Các quy định hữu cơ của USDA hiện không bao gồm các tiêu chuẩn riêng cho các sản phẩm như mật ong, nấm và thức ăn cho vật nuôi. Tuy nhiên đối với nhãn cho đồ uống có cồn và hàng dệt may sẽ có một vài quy định chi tiết.
Quý khách hàng quan tâm về tiêu chuẩn hữu cơ NOP/USDA vui lòng liên hệ Công ty Chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn hướng dẫn áp dụng:
Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green
Điện thoại: 096.755.2140
Nguồn hình ảnh và thông tin được tham khảo tại: NOP/USDA Regulation.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *