USDA Organic: Sản phẩm Mỹ phẩm, Chăm sóc cơ thể, Chăm sóc cá nhân

USDA Organic: Sản phẩm Mỹ phẩm, chăm sóc cơ thể, chăm sóc cá nhân

FDA không định nghĩa hoặc kiểm soát thuật ngữ “hữu cơ” cũng như là áp dụng trong mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cơ thể, hoặc các sản phẩm chăm sóc cá nhân. USDA kiểm soát thuật ngữ “organic” cũng như áp dụng trong các sản phẩm nông nghiệp thông qua quy định Chương trình quốc gia NOP:
– Nếu các sản phẩm mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cơ thể, sản phẩm chăm sóc cá nhân có chứa hoặc được làm từ các thành phần nông nghiệp, và có thể đáp ứng tiêu chuẩn hữu cơ USDA/NOP về sản xuất, chế biến, sơ chế và dán nhãn, sản phẩm có thể phù hợp để chứng nhận theo quy định NOP.
– Người vận hành là người sản xuất các thành phần nông nghiệp hữu cơ, chế biến các thành phần nông nghiệp và nhà máy sản xuất sản phẩm cuối cùng phải được chứng nhận hữu cơ tiêu chuẩn USDA bởi tổ chức chứng nhận.
– Tại thời điểm được chứng nhận, các sản phẩm mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cơ thể, sản phẩm chăm sóc cá nhân đủ điều kiện cho 4 danh mục ghi nhãn sản phẩm hữu cơ cũng như tất cả các sản phẩm phẩm nông nghiệp khác dựa trên hàm lượng hữu cơ chứa trong sản phẩm và các yếu tố khác:
 “100% organic” Sản phẩm phải có hàm lượng 100% (duy nhất) thành phần được sản xuất hữu cơ (ngoại trừ nước và muối). Các sản phẩm phải được hiển thị con dấu hữu cơ USDA và tên địa chỉ đại lý chứng nhận trên nhãn sản phẩm.
 “Organic” Sản phẩm phải chứa ít nhất 95% thành phần được sản xuất hữu cơ (ngoại trừ nước và muối). Các thành phần còn lại phải chứa các tành phần phi nông nghiệp được cho phép trong danh sách quốc gia hoặc các sản phẩm nông nghiệp được sản xuất phi hữu cơ thì không có trên thị trường thương mại dưới dạng hữu cơ cũng như phải đáp ứng danh sách quốc gia. Sản phẩm phải hiển thị con dấu hữu cơ USDA và tên địa chỉ của tổ chức chứng nhận.
“Made with organic ingredients” Sản phẩm chứa ít nhất 70% thành phần hữu cơ và nhãn sản phẩm có thể liệt kê đến 3 thành phần hữu cơ hoăc các nhóm “thực phẩm” trên bảng hiển thị thông tin. Ví dụ , một sản phẩm là chất lỏng chăm sóc cơ thể được làm từ ít nhất 70% các thành phần hữu cơ (ngoài trừ nước và muối) và duy nhất thảo mộc hữu cơ có thể được dán nhãn hoặc là “Body lotion made with organic lavender, rosemary, and chamomile” hoặc là “body lotion made with organic herbs”. Sản phẩm không được phép hiển thị con dấu hữu cơ USDA và phải hiển thị tên và địa chỉ tổ chức chứng nhận.
“Organic ingredients” Sản phẩm có chứa ít hơn 70% thành phần hữu cơ. Sản phẩm không được sử dụng thuật ngữ “hữu cơ” tại bất kỳ nơi nào trên bảng hiển thị trên nhãn chính sản phẩm. Hơn nữa, sản phẩm phải được xác định các thành phần cụ thể mà được chứng nhận hữu cơ USDA cũng như là được sản xuất hữu cơ đối với các thành phần được hiển thị trển bảng thông tin trên nhãn sản phẩm. Sản phẩm không được hiển thị con dấu hữu cơ USDA và không hiển thị thông tin về tên và địa chỉ của đại lý chứng nhận. (Muối và nước cũng không được coi là thành phần tại trường hợp này).
Tuy nhiên:
– USDA không có thẩm quyền về sản xuất và dán nhãn cho các sản phẩm mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cơ thể, sản phẩm chăm sóc cá nhân là những sản phẩm không được làm từ thành phần nông nghiệp hoặc không đưa ra được bất kỳ tuyên bố nào về việc đáp ứng tiêu chuẩn hữu cơ USDA.
– Mỹ phẩm có thể được chứng nhận bằng cách khác như các tiêu chuẩn tư nhân và được bán trên thị trường theo các tiêu chuẩn này tại Hoa Kỳ. Những tiêu chuẩn này có thể bao gồm tiêu chuẩn hữu cơ nước ngoài, nhãn sinh thái, thân thiện trái đất… USDA’s NOP không quản lý giám sát các nhãn này tại thời điểm hiện tại.
Quý khách hàng quan tâm về tiêu chuẩn hữu cơ NOP/USDA vui lòng liên hệ Công ty Chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ áp dụng:
Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green
Điện thoại: 096.755.2140
Nguồn tài liệu tham khảo: USDA Regulation.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

2 thoughts on “USDA Organic: Sản phẩm Mỹ phẩm, Chăm sóc cơ thể, Chăm sóc cá nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *