GIỚI THIỆU GEN GREEN CON CERT CO., LTD

Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green (GGCC) được thành lập và đi vào hoạt động với mục tiêu góp phần phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thuận tự nhiên bền vững tại Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động của Công ty TNHH Tư vấn Chứng nhận Gen Green:

  • Tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ TCVN 11041: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản (tôm), chế biến các sản phẩm hữu cơ.
  • Tư vấn chứng nhận hữu cơ tiêu chuẩn USDA, EU, IFOAM: Trồng trọt, chế biến các sản phẩm hữu cơ.
  • Tư vấn thiết kế ý tưởng nhãn thương mại các sản phẩm hữu cơ đảm bảo đúng tiêu chuẩn dán nhãn để thương mại theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Quốc tế.
  • Tư vấn các đơn vị cá nhân thành lập hồ sơ và quy trình thủ tục xây dựng nhà máy chế biến sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của thị trường thương mại.

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHỨNG NHẬN HỮU CƠ

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN HỮU CƠ VIỆT NAM

TRỒNG TRỌT HỮU CƠ

Theo TCVN 11041-1:2017, Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống quản lý…

CHĂN NUÔI HỮU CƠ

Theo TCVN 11041, Chăn nuôi hữu cơ là một phần của Nông nghiệp hữu cơ…

SỮA HỮU CƠ

Sữa hữu cơ (organic milk products) là sản phẩm thu được từ quá trình chế biến…

GẠO HỮU CƠ

Gạo hữu cơ là sản phẩm thu được sau khi xay xát thóc để loại bỏ một phần…

CHÈ HỮU CƠ

Chè hữu cơ (organic tea) là chè thu được từ hệ thống sản xuất theo phương pháp hữu cơ.

TÔM HỮU CƠ

Tôm hữu cơ (organic shrimp) là tôm thu được từ hệ thống sản xuất theo phương pháp hữu cơ

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN HỮU CƠ QUỐC TẾ

TIÊU CHUẨN HỮU CƠ HOA KỲ (NOP-USDA)

Theo tiêu chuẩn hữu cơ USDA, người sản xuất hoặc người điều…

TIÊU CHUẨN HỮU CƠ CHÂU ÂU (EU)

Tiêu chuẩn hữu cơ EU nêu rõ các nguyên tắc áp dụng cho…

Tiêu chuẩn hữu cơ ifoam

Theo Liên đoàn các phong trào canh tác nông nghiệp hữu cơ quốc tế (IFOAM)…

TIÊU CHUẨN HỮU CƠ HOA KỲ (NOP-USDA)

Theo tiêu chuẩn hữu cơ USDA, người sản xuất hoặc người điều…

TIÊU CHUẨN HỮU CƠ CHÂU ÂU (EU)

Tiêu chuẩn hữu cơ EU nêu rõ các nguyên tắc áp dụng cho…

Tiêu chuẩn hữu cơ ifoam

Theo Liên đoàn các phong trào canh tác nông nghiệp hữu cơ quốc tế (IFOAM)…

DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ NHÃN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM HỮU CƠ

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUY TRÌNH

TƯ VẤN QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN

Gen Green Con Cert Co. hỗ trợ tư vấn quy trình xin chứng nhận đầu tư và xây dựng nhà máy/ nhà xưởng đảm bảo các quy định và tiêu chuẩn nhà nước hiện hành, đặc biệt là nhà máy nhà xưởng sản xuất chế biến các sản phẩm hữu cơ, sản phẩm sạch.

Quý khách hàng quan tâm đến quy trình xin chứng nhận đầu tư và quy trình xây dựng nhà máy vui lòng liên hệ GGCC để được tư vấn và trao đổi cụ thể.