Giới thiệu về GenGreen ConCert

GenGreen ConCert hoạt động chính trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ với 2 nhiệm vụ chính:

Tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ

Truyền thông – marketing trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ

GenGreen ConCert mong muốn đồng hành cũng nông dân hữu cơ Việt Nam xây dựng và phát triển một nền nông nghiệp hữu cơ bền vững dựa trên 3 yếu tố: đảm bảo chất lượng, đảm bảo tính kinh tế và bảo vệ môi trường.

sản phẩm & dịch vụ

Xem chi tiết

 Tư vấn chứng nhận các tiêu chuẩn hữu cơ trong sản xuất

( USDA, EU Organic, JAS Organic, EcoCert, VCO,…)

Xem chi tiết

Giải pháp truyền thông – marketing phức hợp

( Đưa sản phẩm hữu cơ đến tay người tiêu dùng trong nước và thế giới)

Sản phẩm hữu cơ

Các dự án đã thực hiện

Tin tức hoạt động

Đối tác của chúng tôi

Liên hệ với GenGreen ConCert