Hàn Quốc quy định chặt chẽ về sản xuất khí sinh học từ rác thải Hữu cơ

Bộ Môi trường Hàn Quốc cho biết, họ sẽ yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân xả ra chất thải Hữu cơ sẽ buộc phải chuyển sang sản xuất khí sinh học bắt đầu từ ngày 31/12/2023.

Bản vẽ cơ sở khí hóa sinh học chất thải thực phẩm được đề xuất ở Pohang, tỉnh Bắc Kyungsang, dự kiến hoàn thành vào năm 2027

Theo luật khí sinh học của Bộ Môi trường Hàn Quốc, các doanh nghiệp, tư nhân tạo ra chất thải hữu cơ như: phân từ chăn nuôi và chất thải thực phẩm sẽ phải sản xuất chúng dưới dạng khí sinh học.

Khí sinh học là nguồn năng lượng tái tạo dạng khí được sản xuất từ ​​​​các nguyên liệu thô như chất thải nông nghiệp, nguyên liệu thực vật và phân bón, có thể được sử dụng trong các phương tiện hoạt động bằng khí tự nhiên.

Nghĩa vụ khí hóa sinh học sẽ được áp dụng đối với các trang trại lợn có hơn 25.000 lợn, các cơ sở xử lý phân gia súc xử lý hơn 100 tấn phân mỗi ngày và các máy tạo chất thải thực phẩm sử dụng hơn 1.000 tấn chất thải thực phẩm mỗi năm.

Dựa trên lượng khí sinh học tối đa có thể được sản xuất từ ​​chất thải hữu cơ đã được thu gom, cả ngành công cộng và tư nhân phải sản xuất tới 80% khí sinh học vào năm 2045. Các ngành công nghiệp do Chính phủ điều hành trước tiên có nghĩa vụ sản xuất tới 50% khí sinh học đến năm 2025, tăng đều đặn qua các năm cho đến năm 2045. Các ngành công nghiệp tư nhân được yêu cầu sản xuất tới 10% khí sinh học vào năm 2026 và cũng phải tăng đều cho đến năm 2045.

Nếu người có nghĩa vụ sản xuất khí sinh học không đạt chỉ tiêu sản xuất đúng thời hạn sẽ bị phạt. Tuy nhiên, các ngành công nghiệp cũng có thể được miễn hình phạt thông qua sản xuất hàng gửi hoặc nếu họ đang trong quá trình xây dựng nhà máy khí sinh học hoặc đã trải qua một thảm họa thiên nhiên.

Bộ Môi trường cũng cho biết thêm, họ có kế hoạch mở rộng hỗ trợ để thúc đẩy sản xuất và sử dụng khí sinh học cho các ngành công nghiệp tư nhân. Đến năm 2024, Bộ sẽ hỗ trợ tối đa 8 chính quyền địa phương xây dựng các nhà máy khí sinh học và trợ cấp cho các ngành công nghiệp tư nhân có nghĩa vụ sản xuất khí sinh học, bao gồm cả chi phí lắp đặt và vận hành. Tính đến năm 2023, Bộ chỉ trợ cấp cho tối đa 4 chính quyền địa phương.

Ngoài ra, Bộ Môi trường cho biết sẽ lắp đặt một trung tâm khí sinh học tại Tập đoàn Môi trường Hàn Quốc và vận hành một hệ thống thông tin toàn diện để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến sản xuất và sử dụng khí sinh học từ năm 2024 đến năm 2026.

Ông Kim Jong-ryul từ Ban Chính sách Môi trường Nước của Bộ Môi trường cho biết: “Với việc ban hành luật khí sinh học, cơ sở pháp lý cho việc mở rộng sản xuất khí sinh học từ nguồn chất thải hữu cơ đã được hoàn thiện”.

“Bộ sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ những người có trách nhiệm sản xuất khí sinh học nhằm khôi phục hoạt động sản xuất khí sinh học từ năm tới”.

(theo Koreaherald)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *